Zope

Zope (Z Object Publishing Environment) - to open source'owy serwer aplikacji napisany w Pythonie (języku programowania), z zastosowaniem programowania obiektowego. Umożliwia tworzenie systemów zarządzania treścią, portali internetowych oraz intranetowych, a także aplikacji webowych.

Zope początkowo był tworzony jako platforma dla aplikacji ułatwiających prezentowanie treści w internecie a pierwotnym zastosowaniem była gazeta internetowa. W chwili obecnej jest to pełnowartościowy, stabilny i skalowalny serwer aplikacji zawierający obsługę http, ftp i web-dav, własnymi językami (DTML, TAL), szablonami dokumentów, kontrolą wersji, systemem klastrowym (ZEO) i dedykowaną obiektową bazą danych.

Zope można też rozumieć jako system operacyjny dla aplikacji internetowych. W takim rozumieniu system zarządzania treścią CMF i Plone są przykładami aplikacji stworzonych i działających w tym systemie.

Dzięki szczegółowym poziomom uprawnień (listy kontroli dostępu - ACL) Zope zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zope dzięki swemu interfejsowi administracyjnemu ZMI może być również traktowany jako narzędzie developerskie.